Mutogatós mondóka

Mutogatós mondókák

Mutogatós mondókák

Mutogatós mondóka

Mondókák

Mondókák

Esik eső, fúj a szél, (ujjak mozgatása)
nyírfa ága összeér. (karok emelése fej fölé)
Újra össze, újra szét,
rajta, rajta, most elég! (karok leengedése a combhoz).

Mondókák

Mondókák

Sim-sum fúj a szél, (felemelt karral hajlongunk)
ez a kis fa jaj de fél. (összehúzzuk magunkat)
Minden ága megremeg, (a karjainkat remegtetjük)
a levele lepereg. (ujjainkat mozgatva lefelé hajtjuk a karunkat)
Ej-haj semmi baj, (fejünket rázzuk)
újra zöldül majd a gally. (kezünket széttárjuk, falombot utánozva)

Mondókák

Mondókák

Gomba, gomba, gomba (öklök ütögetése)
nincsen semmi gondja. (kezek forgatása)
Hogyha eső esik rája, (ujjak mozgatása)
nagyra nő a karimája. (karkörzés a fej felett)
Az esőt csak neveti, (szájra mutogatás)
van kalapja, teheti. (karkörzés a fej felett)

Mondókák

Mondókák

Fűszál derekán,
félve mászik a bogár. (két ujjal lépegetés előre az asztal lapján)
Földre pottyan, ott marad, (tenyerek az asztalra)
észrevétlen, mint a mag. (ökölbe szorítjuk a kezet)

Fújjad szél a fákat, (karokkal jobbra-balra dőlés),
letöröd az ágat: (kezünkkel lassan lépegetve lefelé guggolunk)
reccs!

Mondókák

Mondókák

Megyek, megyek, mendeglélek
kerek erdőn keresgélek: (körbe járunk)
Vackort, vadrózsát,
virágszagú szamócát, (lehajolva kertesgélünk)
nagykalapos gombát ,
de nem ám a bolondját! (karkörzés a fej felett)

Mondókák

Mondókák

Mondókák – kargyakorlatokkal – mutogatós mondókák

Mondókák

Mondókák

Húzzuk a szekeret,
(húzás utánzása)
Forgatjuk a kereket,
(karkörzés)
Vezetjük az autót,
(csuklómozdulat)
Becsapjuk az ajtót.
(laza tenyérmozgatás)

Mondókák

Mondókák

Mérleg vagyok billegek,
(a kezek oldalsó középtartásban)
kezeimben súlyt viszek.
(billegés jobbra-balra)

Mondókák

Mondókák

Lassan forog a kerék,
Mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék,
Mert a vize már elég.
(karkörzés lassan, majd gyorsan, a test előtt ill. mellett)

Mondókák

Mondókák

Mondókák kalapáló mozdulatokra mutogatós mondókák

Mondókák

Mondókák

Kipp-kopp mogyoró,
Tavaszt hív már a rigó.
Kipp-kopp kalapács,
Jókedvű már a kovács.
Kipp-kopp kert alatt,
Róka viszi a ludat.

Mondókák

Mondókák

Hallod-e, te kis kovács,
Mit kopog a kalapács?
Azt kopogja: kippre kopp,
Csengős csikót patkolok.

Mondókák

Mondókák

Kipp-kopp kalapács,
Mit kalapál a kovács?
Kalapálja a vasat,
Fölszítja a parazsat.

Mondókák

Mondókák

Mutogatós mondóka

Mondókák

Mondókák

Kipp-kopp kalapács,
kicsi kováncs, mit csinálasz?
Sárga lovat patkolok,
aranyszeggel szegelem
(kalapáló mozdulatok)
Uccu pajtás kapj fel rája,
Úgyis te vagy a gazdája.
(lovagló mozdulat utánzása)

Mondókák

Mondókák

Nagymozgás és mozgáskoordináció – mondókák – mutogatós mondókák

Mondókák

Mondókák

Fújja a szél a fákat,
(törzshajlítás nyújtott karral oldalra)
Letöri az áhat, reccs!
(guggolás)

Mondókák

Mondókák

Hajlik az ág, fúj a szél,
Nyírfa lombja összeér.
Újta vissza, újra szét,
Rajta, rajta, most elég!
(törzshajíltás nyújtott karral)

Mondókák

Mondókák

Játék az ujjakkal mutogatós mondókák

Mondókák

Mondókák

Kerekecske, gombocska,
Volt egy kicsi dombocska.
(a tenyér csiklandozása)
Dombon állt egy házikó,
(a kezekkel háztető formázása)

Mondókák

Mondókák

Házikóban ládikó,
(a kezek ökölbe szorítása)
Ládikóban kerek tálca
(az ököl nyitása)
A tálcán meg öt pogácsa.
(az ujjak megfeszítése)
Arra ment az egérke,
mind megette ebédre.

Mondókák

Mondókák

Kicsi kövér Hüvelykapó,
Mellette van a mutató,
Langaléta hosszú bátyja,
Meg a gyenge fiacskája,
Pöttöm Jancsi itt a végén,
Kicsi Domka kezecskéjén.

Mondókák

Mondókák

Mutogatós mondókák

Mondókák

Mondókák

 

Süssél, süssél rétest,
(sodrás két kézzel)
Tégy rá cukrot, édest.
(két ujjal a szórás utánzása)
Aki eszi, az a lány,
(evés utánzása)
Sohase lesz halovány.
(az arc simítása)
Ha kisül a tepsi,
Gyere gyorsan vedd ki!
(húzás két kézzel a test előtt)
Ha nem mozogsz szaporán,
odaég a vacsorám!

Mondókák

Mondókák

Borsot főztem,
(kavaró mozdulat)
Jól megsóztam,
Meg is paprikáztam
(sózó mozdulatok)
Á-bele, Bá-bele, fuss!

Mondókák

Mondókák

Mit csinál a kis kezem?
(a két kéz széttárása)
Simogat kedvesen.
(két kézzel az arc megsimítása)
Ütöget mérgesen,
(az asztal ütögetése)
Csiklandoz viccesen,
(a tenyér csiklandozása)
Csípked hegyesen,
(a kézfej megcsípkedése)

Mondókák

Mondókák

Táncol ügyesen.
(az ujjak mozgatása a másik kézfejen)
Mit csinál a kis kezem?
(a kezek szétnyitása)

Mondókák

Mondókák

Az arc mutogatós mondókák

Mondókák

Mondókák

Kicsi orr, kicsi száj,
(mutatás orra, szájra)
Keretezi kicsi áll,
Kupolája homlok.
(mutatás állra, homlokra)
Piros arc, piros nyár,
(arc simogatása)
Áfonyakék szembogár,
(szem lecsukása)
A pillái lombok.
(a szempilla megcsiklandozása)

Mondókák

Mondókák

Kint a parton a teknősbéka,
lassan mászik, majd meghal
(nagyon lassan mondva/énekelve)
Bent a vízben a teknősbéka
gyorsan úszik mint a hal.
(gyorsan mondva/énekelve)

Mondókák

Mondókák

Van két fürge kicsi szem,
(szemek mutatása)
szétnézeget idebenn.
(széttekintés jobbra-balra)
Van két fürge kicsi láb,
(lábak megmutatása)
végigszeli a szobát.
(lépegetés)

Mondókák

Mondókák

Mutogatós mondóka

Mondókák

Mondókák

Én is pisze
(az orr megérintése)
Te is pisze,
(a másik orrának megérintése)
Gyere pisze,
Vesszünk össze!
(az orrok összedörzsölése)

Mondókák

Mondókák

Kávé, tea,
(mutatás a homlokra)
Cukor, rum
(mutatás az arcra, állra)
Bum, bum, bum!
(az orr ütögetése)

Mondókák

Mondókák

Egyszer volt egy kemence,
(karkörzés)
Belebújt a kis Bence.
(helyben járás)
Kormos volt a kemence,
(tenyérrel a körzés a test előtt)
Fekete lett kis Bence.
(az arc simogatása)
Ránézett a mamája,
(nézés jobbra-balra)
Nem ismert a fiára.
(a csukló forgatása)
Becsukta a kemencét,
Jól megszidta kis Bencét.
(tapsolás)

Mondókák

Mondókák

Lassan jár a csiga-biga,
Táskájában eleség,
Várja otthon lánya, fia,
Csiga-biga feleség.
Gyorsan jár a csiga-biga,
Táskájában eleség,
Várja otthon lánya, fia,
Csiga-biga feleség.

Mondókák

Mondókák

Lassan forog a kerék,
mert a vize nem elég.
(lassan forogva, lassan mondva)
Gyorsan fogog a kerék,
mert a vize már elég.
(gyorsan forogva, gyorsan mondva)

Mondókák

Mondókák

Mutogatós mondóka

Mondókák

Mondókák

Nyuszi fülét hegyezi,
(nyuszifül mutatása)
nagy bajuszát pödöri
(bajuszpödrés utánzása)
Répát eszik: rop, rop, rop,
(összezárt ököllel répaevés utánzása)
Nagyon ugrik: hop, hop, hop.
(ugrálás)

Mondókák

Mondókák

Itt a szemem, itt a szám
Ez meg itt az orrocskám.
(mutatás szemre, szájra, orra)
Jobbra, balra két karom,
Forgatom, ha akarom.
(jobb és bal kéz emelgetése, forgatása)
Két lábamon megállok,
Ha akarok, ugrálok.
(lábak ütögetése, ugrálás)

Mondókák

Mondókák

Gomba, gomba, gomba,
(az öklök ütögetése)
nincsen semmi gondja.
(a kezek forgatása)
Ha az eső esik rája
(az ujjak mozgatása)
nagyra nő a karimája
(karkörzés a fej felett)
Az esőt csak neveti,
(szájra mutogatás)
van kalapja, teheti.
(fej ütögetése)

Mondókák

Mondókák

Dombon áll egy házikó,
(kezünkkel háztetőt mutatunk)
házikóban ládikó,
(négyzetet mutatunk)
ládikóban kerek tálca,
(tenyerünk körül kört rajzounk)
kerek tálcán öt pogácsa.
(rámutatunk az ujjainkra)
Arra járt az egérke,
mind megette ebédre!
Hammmm!
(a hammnál „megharapdáljuk”)

Mondókák

Mondókák

Mutogatós mondóka

Mondókák

Mondókák

error: Content is protected !!