Baba mondókák

Baba mondókák

Baba mondókák

Baba mondókák

Baba mondókák

Baba mondókák

Ez a malac piacra megy
(a kisgyerek ökölbe zárt kezének ujjait a mondóka elhangzása közben sorban ki kell nyitni)
Ez a malac piacra megy,
Ez itthon marad,
Ez kap finom pecsenyét,
Ez semmit se kap,
Ez a kicsi visít nagyon, Ui, ui, éhes vagyok!

Mondókák

Mondókák

Kerekecske, gombocska,
Volt egy kicsi dombocska,
Dombon állt egy házikó,
Házikóban ládikó,
Ládikón egy kerek tálca,
A tálcán meg öt pogácsa.
Arra járt az egérke,
Mind megette ebédre!

Mondókák

Mondókák

Kicsi kövér hüvelykapó,
mellette a mutató.
Langaléta hosszú bátyja,
ez meg itt a fiacskája.
Pöttöm Jancsi itt a végén,
kicsi …….. kezecskéjén.
( A baba ujjacskáit sorban kinyitogatjuk. Az utolsó sornál a baba nevét mondjuk, a tenyerét
megsimítjuk.)

Mondókák

Mondókák

Áspis kerekes,
útifüves, leveles.
Bíbola, bíbola,
pacs, pacs, pacs.
(A baba kis tenyerébe köröket rajzolunk, majd levélformát. A bíbola résznél simítjuk a
tenyerüket, majd paskoljuk.)

Mondókák

Mondókák

Baba mondókák

Vízimolnár
Az én apám vízimolnár.
Mit őröl a vízimolnár?
(a következő sorokat lassan kell mondani és a kezünkkel őrlő mozdulatokat kell csinálni)
Ő-röl
bú-zát,
őröl
ár-pát,
ő-röl
rozsot is,
(a következő sorokat gyorsan kell mondani és a kezünkkel őrlő mozdulatokat kell továbbra is
csinálni)
kukoricát, kukoricát
kukoricát.

Mondókák

Mondókák

Hüvelykujjam almafa
(a kisgyerek ökölbe zárt kezének ujjait a mondóka elhangzása közben sorban ki kell nyitni)
Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam felszedte,
Gyűrűs ujjam hazavitte,
Ez a picike mind megette,
Tele lett a hasa tőle.

Mondókák

Mondókák

Ez elment vadászni
(a kisgyerek ökölbe zárt kezének ujjait a mondóka elhangzása közben sorban ki kell nyitni)
Ez elment vadászni,
Ez meglőtte,
Ez hazavitte,
Ez megsütötte,
Ez az icike-picike mind megette.

Mondókák

Mondókák

Kifordítom, befordítom
Kifordítom, befordítom
(a kisgyerek tenyerét ki-be forgatjuk
Fölfordítom, lefordítom,
(tenyér föl-le fordítása)
Zongorázok, furulyázok,
(utánzó mozgások végzése)
Erősebb lett a kezem,
A tornát befejezem.
(kezek széttárása)

Mondókák

Mondókák

Hüvelykujjam korán kelt
Hüvelykujjam korán kelt,
(hüvelykujj nyitása)
Ablakokon kopogott,
(kopogtatás)
A négy szomszéd kiugrott,
(a többi ujj nyitása)
S köszöntötték: jó reggelt!
(ujjakkal integetés)

Mondókák

Mondókák

Baba mondókák

Itt a kezem
Itt a kezem, jobb és bal,
(kezek előre nyújtása megnevezés szerint)
Összeverem, megszólal.
(ökölbe szorított kéz összeütése)
Itt a kezem, bal és jobb,
(a kezek előrenyújtása megnevezés szerint)
Most kell vele tapsolnod!
(tapsolás)

Mondókák

Mondókák

Repülnek a madarak
Repülnek a madarak,
(repülés utánzása 90 fokban előre behajlított kézzel)
Csattog a szárnyuk.
(tapsolás magunk előtt)

Mondókák

Mondókák

Lassan forog a kerék…
(a kisgyereket az ölünkbe vesszük, háttal a mellkasunknak és először lassú malomkörzést
végzünk a kezével)
Lassan forog a kerék,
mert a vize nem elég.
(majd gyors malomkörzést végzünk a kezével)
Gyorsan forog a kerék,
mert a vize már elég.
(nagyobb gyerekek állva is csinálhatják lehet a torna része)

Mondókák

Mondókák

Csipp-csipp csóka
(a kisgyerek kézfejét megcsípjük és ritmikusan fel-le mozgatva mondjuk a verset)
Csipp-csipp csóka, vak varjúcska,
jó volt-e a kisfiúcska?
Ha jó volt a kisfiúcska,
ne csípd meg őt vak varjúcska!
Csipp-csipp csóka, vak varjúcska,
komámasszony kéreti a szekerét,
nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta,
(két kézzel hessegetés)
hess, hess, hess….

Mondókák

Mondókák

Én kis kertet kerteltem
Én kis kertet kerteltem,
(két kéz mutatóujjával kert rajzolása)
Bazsarózsát ültettem,
(tenyér közepének megbökdösése mutatóujjal)
Szél, szél fújdogálja,
(mutatóujj mozgatása jobbra-balra)
Eső, eső veregeti.
(felülről lefelé az eső utánzása)

Mondókák

Mondókák

Erre kakas, erre tyúk
(összetett kézzel jobbra-balra mutatás)
Erre kakas, erre tyúk,
(középre mutatás)
Erre van a gyalogút!
(fejsimítás mindkét tenyérrel)
Taréja, karéja,
(körök rajzolása a domináns kézzel)
Ugorj a fazékba!
(asztalra ütés mindkét kézzel)
Zsupsz!

Mondókák

Mondókák

Baba mondókák

Villámlik
(mindkét kéz felemelése)
Villámlik,
(az asztalra, vagy combra ütés tenyérrel)
Lecsap,
(kar kinyújtása, ujjak széttárása)
Kisüt a nap.

Mondókák

Mondókák

Csiga-biga
(két mutatóujj feltartása)
Csiga-biga, told ki szarvadat!
(ökölbe szorított kézzel törő mozdulatok végzése)
Ha nem tolod, összetöröm házadat.

Mondókák

Mondókák

Kását főz a kisegér
(utánzó mozdulatok végzése)
Kását főz a kisegér
Minden tálat telemér:
Ennek ad egy kicsi tállal,
annak ad egy nagykanállal,
emennek egy tányérkával.
Csak a kicsinek nem adott –
a kismalac haragudott:
röf, röf, röf!

Mondókák

Mondókák

Töröm, töröm a mákot
(az ököl ütögetése)
Töröm, töröm a mákot,
(tapsolás)
Sütök vele kalácsot,
Ica tolla motolla,
(gyerek nevét mondjuk, és a kezünket nyújtjuk felé)
Neked adom kis …..

Mondókák

Mondókák

Borsót főztem
(keverés utánzása)
Borsót főztem,
(sózó mozdulat végzése)
Jól megsóztam,
(szórás utánzása)
Meg is paprikáztam.
(tapsolás jobb és bal kézbe)
Ábele, bábele, fuss!

Mondókák

Mondókák

Baba mondókák

Szita, szita, sűrű szita
(szitálást utánzó mozdulatok végzése)
Szita, szita, sűrű szita,
ma szitálok, holnap sütök,
(rámutatás a kisgyerekre, és cipóforma rajzolása a levegőbe)
neked egy kis cipót sütök,
(zsírozást, vajazást utánzó mozdulatok)
megzsírozom, megvajazom,
(rámutatás a gyerekre)
Tessék, mindet neked adom.

Mondókák

Mondókák

Őszi mondóka
Gomba, gomba, gomba,
(összeütögetjük az öklünket)
nincsen semmi gondja,
(forgatjuk a tenyerünket, jelezve, hogy “nincs“)
ha az eső esik rája,
(egyik kezünk ujjaival a másikra “cseppentjük” a szemerkélő esőcseppeket)
nagyra nő a karimája.

(nagy félkört rajzolunk a levegőben magunk előtt)
Az esőt csak neveti,
(szájunkra mutogatunk)
van kalapja, teheti.
(fejünket ütögetjük)

Mondókák

Mondókák

Ez beléesett a kútba,
Ez kihúzta,
Ez hazavitte,
Ez lefektette
Ez a kis hamis felébresztette, csik, csik, csik.

Mondókák

Mondókák

Baba mondókák

Volt egy pici pókocska,
(Egyik kezünk az asztalon, ujjaink kissé behajlítva.)
rászaladt a jégre,
(Ujjainkkal csúszkálunk az asztalon.)
nem volt rajta kiscsizma, fázott szegényke.
(Ujjainkat egymáshoz dörzsölgetjük.)
Emelgette lábacskáit, ez is fázik,
(Ujjaink az asztalt érintik, felemeljük a hüvelykujjunkat, majd visszaengedjük.)
az is fázik,
(Felemeljük a mutatóujjunkat, majd vissza.)
ez is,
(Középső ujj emelése, majd vissza.)
az is,
(Gyűrűs ujj emelése, majd vissza.)
amaz is.
(Kisujj emelése, majd vissza.)
Hazament a kis pókocska,
elő se bújt tavaszig.
(Ujjainkkal elszaladunk.)

Mondókák

Mondókák

Megmásztam öt hegyet:
Egy dundit,
Egy keskenyet,
Egy magasat,
Egy ékeset,
Egy egészen kicsikét,
Ennyi nekem épp elég.

Mondókák

Mondókák

Számolgatjuk a gyerek ujjait, az utolsó sornál két kezünkkel betakarjuk az ő kezeit:
Egy, kettő, három, négy,
kopasz barát, hová mégy?
Pápára dohányért,
Debrecenbe pipáért.
Adok neked bundácskát,
takard bele a cicát!

Mondókák

Mondókák

Baba mondókák

Egy, – ösvényt küld a hegy.
Kettő, – nyerget küld a felhő.
Három, – lendülsz fecskeszárnyon.
Négy, – szelek útján mégy.
Öt, – kaput nyit a köd.
Hat, – bebocsát a nap.
Hét, – fényből sző mesét.
Nyolc, – visszalovagolsz.
Kilenc, – ide sietsz.
Tíz, – viszel engem is.

Mondókák

Mondókák

Pitty-potty, pitty-potty
(az ujjak mozgatása)

Pittyen, pöttyen,
Ereszen a jégcsap
Meg-megcsöppen.
(ritmikus kopogás az asztalon két ujjal)

Mondókák

Mondókák

Pákolicz István : Veréb
Csip-csiripp csöpp veréb
csipekedi a meggyet,
csip-csiripp csöpp veréb,
csípj nekem is egyet.
(Hüvelyk és mutatóujjunkat ütemesen nyitjuk és zárjuk.)
Ha nem csípsz csöpp veréb,
csiripelj hát egyet,
mert amíg csiripelsz,
nem csíped a meggyet!
(A hüvelykujjunkat a többi ujjunkkal megérintjük, ütemesen nyitjuk, zárjuk.)

Mondókák

Mondókák

Baba mondókák

Szembe ülünk a gyerekkel, mindketten ökölbe szorítjuk az egyik kezünket, a másik kezünkkel
megfogjuk az ő szabadon maradt kezét és ritmikusan ütünk vele egyszer az ő öklére, egyszer
a sajátunkra:
Egyedem, begyedem, tengertánc,
hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
csak egy falat kenyeret.

Mondókák

Mondókák

A gyerek markába köröket rajzolnak, simogatják vagy csiklandozzák, miközben mondják:
Kerembóda, kerembóda,
Kifőtt a gombóda!

Mondókák

Mondókák

Kerekecske, gombocska,
Erre fut a nyulacska,
Erre, erre, zöld mezőre,
Jó forrásos legelőre.
Itt elbújik, itt megbújik,
Itt nem látja meg a kuvik!
Kuvik, kuvik,
Vik, vik, vik!

Mondókák

Mondókák

Hány ujja van a gesztenye levélnek?
Annyi, mint a kisgyerek kezének.
Öt ujja van? Nem mind olyan,
némelyiknek hét ujja van.
Hat ujja, hét ujja, hozzá még a hátulja.

Baba mondókák

Baba Mondókák

Baba mondókák

error: Content is protected !!