Kakasos mondóka

Kakasos mondóka

Mondókák

Mondókák
Kukurikú, Kelemen! Mit leltél a szemeten?

Egy rézgarast, kikeri! Aki kéri, jöjjön ki!

Mondókák

Mondókák

Tyúkom mondja: koty-koty-koty, gazdasszonykám, gondoskodj!

Azt is mondja: kotkodács, minden napra egy tojás.

Mondókák

Mondókák

Mese, mese, meskete, volt egy tyúkom, fekete.

Ha nem volna fekete, tovább szólna a mese.

Mondókák

Mondókák

A kiscsirke nagy buksi, a tojásból most bújt ki.

Bámulja a világot, ő még ilyet nem látott.

Mondókák

Mondókák

Gyertek, gyertek, gyerekek,

a kiscsibék kikeltek.

Kilenc sárga, kilenc tarka,

egyiknek sincs füle, farka.

Anyjuk alá futnak, bújnak,

kiszaladnak, összebújnak.

Kukurikú kiskakas, miért vagy olyan tarajas?

Azért vagyok tarajas, mert a nevem kiskakas.

Mondókák

Mondókák

Nagytaréjú kiskakas

nagyot kukorékolgass

hogyha virrad, hajnallik,

mert különben nem hallik.
Kakasos mondóka

Mondókák

Mondókák

Kocsmárosné kakasa,
Fölszállott a kapura,
Csak azt kukorékolta,
Bort ivott az asszonya!

Mondókák

Mondókák

Két kis kakas összeveszett,
Azt sem tudta, mit evett,
Tücsköt, bogarat,
Mindenféle madarat.
Hess, hess, hess!

Mondókák

Mondókák

Végh György: Kakasom, kakasom,
udvari kakasom,
nincs kosaram, se kasom,
nem tudlak eladni a piacon,
Minek vagy akkor kakasom:
Udvari kakasom?

Mondókák

Mondókák

Gazdag Erzsébet: A kiskakas rézgarasa
Elgurult egy rézgaras.
Fölkapta egy kis kakas.
Ha fölkapta, jól tette,
a bögyébe betette.

De a bögye kidobta,
mérges lett a kakasra.
Összeszidta a kakast:
„Búzát adjál, ne garast!”

Kis kakas a piacon búzát
vett a garason.
Ezt adta a begyének,
most már békén megélnek.

Mondókák

Mondókák

Tamkó Sirató Károly: A kis kakas
Kukurikú…
Megszólalt a kis kakas
Tarkatollú, tarajas:
Kukurikú…
A diófa de magas!
Az én hangom magasabb…
Oda száll föl
Kukurikú…
Ahol jár a piros nap!

Mondókák

Mondókák

Ho Si Minh: Kukorékolás
Közönséges kiskakas,
hangod hajnalkor magas!
Te ébreszted népedet,
nem csekély az érdemed!

Kukurikú, jó reggelt
Mondja a kakas, ha felkelt.

Szállj le, kakas, az ülőről,
Igyál egyet a vederből.

Kukurikú, ki ,ki, ki,
Gazdasszonyka gyere ki.

Kukorékol, váltig nyakas,
Szemétdombján ez a kakas.

Hess, kakas, ne matass,
Egyen meg a fazekas.

Mondókák

Mondókák
Kakasos mondóka

Mondókák

Mondókák

error: Content is protected !!