Beszédfejlesztő mondókák

Beszédfejlesztő mondókák

Beszédfejlesztő mondókák Mondókák

Beszédfejlesztő mondókák

Borsót főztem, (mintha kevernénk valamit)

jól megsóztam, (sózó mozdulatok)

meg is paprikáztam. (mintha szórnánk rá paprikát)

Ábele, bábele fuss! (tapsolunk)

Mondókák

Erdő szélén házikó, (házikót rajzolunk a levegőbe)

abban lakik nagyanyó. (hüvelykujjunkkal és mutatóujjunkkal kis kört formázunk és a szemünk elé tesszük, mintha szemüvegesek lennénk)

Lám egy nyuszi ott robog, (nyuszifüleket csinálunk a kezünkkel a fejünk fölé)

az ajtaján bekopog. (kopogunk)

Kérlek, segíts énrajtam, (mintha imádkoznánk)

a vadász a nyomomban. (mintha lőnénk a kezünkkel)

Gyere nyuszi, sose félj, (hívogató kézmozdulatok)

megleszünk mi kettecskén. (ölelkező mozdulatok)

Mondókák

Hej Gyula, Gyula, Gyula, (ütögetjük a térdünket)

szól a duda, duda, duda, (hasunkat finoman ütögetjük)

Pest, Buda, Buda, Buda, (öklünket ütjük össze)

pattogatott kukorica. (dobolunk az ujjainkkal a fejünkön)

Mondókák

Beszédfejlesztő mondókák

 

Mérleg vagyok, billegek, (mérlegállás, karok oldalsó középtartásban)

két karomra súlyt teszek.

Óra vagyok, ketyegek, (mutatóujjunkat föl-le mozgatjuk mindkét kezünkön)

óvodába sietek-sietek. (helyben járás)

Mondókák

Én kis kertet kerteltem, (kört rajzolunk a levegőbe)

bazsarózsát ültettem. (függőleges mozdulatokkal mintha virágot ültetnénk)

Szél, szél fújdogálja, (jobbra-balra mozgatjuk a kezünket a fejünk felett)

eső, eső veregeti, (ujjainkkal zongorázunk, mintha esne az eső)

huss! (leguggolunk, tapsolunk)

Mondókák

Hüvelykujjam almafa,

mutatóujjam megrázta,

középső ujjam felszedte,

gyűrűsujjam hazavitte,

a kisujjam mind megette,

megfájdulta  hasa tőle! (végig mutatjuk az ujjainkat, végül a hasunkon körzünk a kezünkkel)

Mondókák

Beszédfejlesztő mondókák

 

Dombon állt egy házikó, (ujjainkkal házat rajzolunk a levegőbe)

házikóban ládikó. (ládikó tetejét és oldalát rajzoljuk a levegőbe)

Ládikóban egy kerek tálca, (egy kört rajzolunk)

a tálcán meg öt pogácsa. (tenyerünkkel ötöt mutatunk)

Arra járt az egérke, (mutatóujjunkkal pici füleket mutatunk)

mind megette ebédre. (hasunkon körkörös mozdulatok)

Mondókák

Mozgatja a fejecskéjét, (forgatjuk a fejünket erre-arra)

mozgatja a kezecskéjét. (felemelt tenyerünket forgatjuk)

Hajlik jobbra, hajlik balra, (csípőre tett kézzel hajolunk erre-arra)

gyere …(Peti) kezdjük újra! (tapsolunk)

Mondókák

Ilyen a nagy óriás:

nyújtózkodjunk kis pajtás. (lábujjhegyre állunk és nyújtózkodunk felfele)

Ilyen a kicsi törpe:

guggoljunk le a földre. (leguggolunk)

Mondókák

Ujjaimat mutogatom, (mozgatjuk az ujjainkat felemelt kézzel)

közben vígan mondogatom: (mosolygunk)

kifordítom, befordítom, (tenyerek kifelé, aztán befelé néznek)

felfordítom, lefordítom, (tenyér felfelé, aztán lefelé)

zongorázok, furulyázok, (ujjainkkal zongora és furulya utánzás)

hegedülök, gitározok. (mintha hegedülnénk, gitároznánk az ujjainkkal)

Ügyesebb lett a kezem (öklünket nyitjuk és zárjuk)

a tornát befejezem. (tapsolunk)

Mondókák

Beszédfejlesztő mondókák

 

Baglyocska hunyorog, (hüvelykujjunkkal és mutatóujjunkkal kis kört formázunk és a szemünk elé tesszük)

farönkön kuporog. (keresztbe tesszük a karjainkat és átöleljük magunkat)

nagy fejét forgatja,

hol erre, hol arra. (jobbra-balra forgatjuk a fejünket)

Izeg-mozog, toporog, tipi-topi, top, top, top. (toporgunk)

Szegény bagoly nappal vak, (szemünk elé tesszük a kezünket)

a toronyban fészket rak. (mutatjuk a fészket magunk körül)

Éjjel jár el vadászni, (mintha repülnénk a karjainkkal)

egereket találni. (mintha lekapnánk az egeret az ujjainkkal)

Mondókák

Gyülekeznek a felhők, (mozgatjuk az ujjainkat a fejünk felett)

esik az eső. (levegőben zongorázunk)

Kopog a jég. (kopogunk)

Dörög az ég. (ököllel ütjük a padlót vagy asztalt)

Villámlik, (magasba emeljük a karjainkat)

lecsap, (a padlóra vagy az asztalra ütünk tenyérrel)

kisütött a nap. (magasba emeljük a karjainkat, ujjainkat széttárjuk)

Mondókák

Hó fedi be a ház küszöbét, (megérintjük a száját)

hó lepi el a kapukilincset, (megérintjük az orrát)

hó ül a járdán, hó ül a bokron, (finoman megpöcköljük a füleit)

söpörjük el, hadd kavarogjon. (összeborzoljuk a haját)

Mondókák

Télen hóbozontos, (megborzoljuk a haját)

tavasszal bimbózós, (meghúzzuk a fülét)

nyáron fűzfalombos, (lesimítjuk a szempilláit)

ősszel ázós-fázós. (összebújunk, átöleljük egymást)

Mondókák

Húzzuk a szekeret, (húzást utánzunk)

forgatjuk a kereket. (körzünk a karjainkkal)

Vezetjük az autót, (mintha fognánk a kormányt és mozgatnánk azt)

becsapjuk az ajtót. (laza tenyérmozgatás)

Hétfőre, keddre,

lépj az emeletre.

Egy, kettő, három,

ezt a lépcsőt járom. (magas térdemeléssel helyben járunk)

Egy, kettő, három, (egyesével nyitjuk ki az ujjainkat, számolunk)

apukámat várom. (tapsolunk)

Mondókák

 

Beszédfejlesztő mondókák

Mondókák

 

Mondókák

Kiszámolók

Nyelvtörők

Altató versek

error: Content is protected !!